Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Menu:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kliko këtu për lidhur me portalin universitar

Të drejtat dhe detyrat e studentëve

Të drejtat:
Të ndjekë leksione, seminare dhe të gjitha veprimtaritë e tjera mësimore, të organizuara në përputhje me statusin e tij; Më shume...

Detyrat:
1. Të njohë me hollësi rregulloren e fakultetit/institutit e detyrimet që lindin dhe të jetë i vetëdijshëm për zbatimin e tyre; në të kundërt shkolla nuk mban përgjegjësi për pasojat që mund të rrjedhin nga mosnjohja e tyre; Me shume...

Proçesi i Bolonjës
Procesi i Bolonjës është një program veprimi i njehsuar që përfshin:
Diploma të krahasueshme dhe të konvertueshme në të gjithë hapësirën evropiane.
Një sistem studimi të bazuar në dy cikle:
Diploma Universitare (jo më pak se tre vjet);
Master (jo më pak se dy vjet); Zbatimin e sistemit të krediteve; Sigurimin e cilësisë në nivel institucional, kombëtar dhe evropian; Më shume...

 

fhf

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NJOFTIME

fhf

Ofrohet mundësi praktike/stazhi për të gjithë të rinjte e sapodiplomuar apo atyre që janë duke ndjekur vitin e fundit të studimeve në degën Gazetari. Më shume...

fhf

Lajmërohen të gjithë studentët që perfundojnë ciklin Master dhe Doktoraturë që në datën 21 Maj 2016, zhvillohet testi ndërkombetar i gjuhes Angleze: TOEIC L&R. Më shume...

fhf

UDHËZIM I MINISTRISË SË ARSIMIT DHE SPORTEVE

Për përcaktimin e niveleve dhe testeve ndërkombëtare të 5 (pese) gjuhëve të huaja, përkatësisht, Gjuhës Angleze, Gjuhës Frënge, Gjuhës Gjermane, Gjuhës Italiane dhe Gjuhës Spanjolle. Kandidatët, të cilët aplikojnë për t’u pranuar në programe studimi te ciklit të dytë, apo të tretë në institucionet e arsimit të lartë, duhet të kenë nivel të njohjes së njërës prej gjuhëve të huaja, sipas përcaktimeve në ketë udhëzim. Më shume...

fhf

Kursi i gjuhës shqipe për të huaj

Kursi i gjuhes shqipe per te huaj. Klikoni më poshte për më shumë informacion. Nivelet dhe kriteret dhe Aplikimi

fhf

Mbi mënyrën e funksionimit për marrjen e vërtetimeve të ndryshme për studentët Më shume...

fhf

KËSHILLI I PROFESORËVE

Lidhje:

Biblioteka virtuale e Shqiperisë

Mirësevini në faqen zyrtare të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë. Në këtë website do të gjeni informacion të shumëllojshëm dhe të bollshëm për Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë. Do të gjeni informacion për degët dhe departamentet e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, do të gjeni informacion për planet mësimore, për veprimtaritë e ndryshme që janë zhvilluar dhe do të zhvillohen në fakultet, për studentët, për bursat e studentëve, etj.

Nga ceremonia e emërimit të Dekanit të ri FHF

Në datën 2 Qershor 2016, Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof.Dr. Mynyr Koni, emëroi Dekanen e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, Prof. Dr. Valentina Duka. Gjatë takimit, të pranishëm ishin dhe drejtuesit e departamenteve të shpallur fitues nga zgjedhjet e organeve të larta drejtuese në UT, si edhe drejtues të mëparshëm të të fakultetetit.

 

 

Aty ku njohuria është liri

Video prezantuese e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë