Menu:

Kliko këtu për lidhur me portalin universitar

 

Të drejtat dhe detyrat e studentëve

Të drejtat:
Të ndjekë leksione, seminare dhe të gjitha veprimtaritë e tjera mësimore, të organizuara në përputhje me statusin e tij; Më shume...

Detyrat:
1. Të njohë me hollësi rregulloren e fakultetit/institutit e detyrimet që lindin dhe të jetë i vetëdijshëm për zbatimin e tyre; në të kundërt shkolla nuk mban përgjegjësi për pasojat që mund të rrjedhin nga mosnjohja e tyre; Me shume...

Proçesi i Bolonjës
Procesi i Bolonjës është një program veprimi i njehsuar që përfshin:
Diploma të krahasueshme dhe të konvertueshme në të gjithë hapësirën evropiane.
Një sistem studimi të bazuar në dy cikle:
Diploma Universitare (jo më pak se tre vjet);
Master (jo më pak se dy vjet); Zbatimin e sistemit të krediteve; Sigurimin e cilësisë në nivel institucional, kombëtar dhe evropian; Më shume...

 

 

fhf

NJOFTIM

17.10.2013 Fituesit për programin e studimit të ciklit të dytë "Master Profesional" dhe "Master Shkencor", viti akademik 2013_2014.

Master i Shkencave

Master Profesional

Sistemi pa shkëputje nga puna (part time)

fhf

Projekti “Assessment, tutorial structures and initial teacher education of trainee students in the subjects ‘Political/ Civic Education, Social/Cultural Studies and History’ in Europe – A comparative study”. Kohëzgjatja janar 2010-dhjetor 2012, projekt i koordinuar nga Universiteti i Vjenës.

http://che.itt-history.euMë shumë kriteret...

Në datë 21.02.2013 fillon aplikimi për shkollën doktorale. Dorëzimi i dosjeve bëhet në departamentet  përkatëse. Aplikimi përfundon në datë 20.03.2013. Më shumë kriteret...

Miratohen kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit për ciklin e dytë të studimeve "Master profesional", me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2012 -2013. Më shumë VKM...

fhf

10.09.2012 - 25.09.2012 Hapen aplikimet për programin e studimit të ciklit te dytë "Master Profesional" dhe "Master Shkencor" pranë sekretarive mësimore prej orës 8.00 - 16.00. Lista e aplikantëve fitues do të publikohet brenda orës 16.00 të datës 29.09.2012. Regjistrimi i fituesve do të bëhet nga data 01.10.2012 deri në datën 06.10.2012 Më shumë...

fhf

Kursi i gjuhës shqipe për të huaj

Kursi i gjuhes shqipe per te huaj. Klikoni më poshte për më shumë informacion. Nivelet dhe kriteret dhe Aplikimi

fhf

Mbi mënyrën e funksionimit për marrjen e vërtetimeve të ndryshme për studentët Më shume...

fhf

Lidhje:

 

Mirësevini në faqen zyrtare të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë. Në këtë website do të gjeni informacion të shumëllojshëm dhe të bollshëm për Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë. Do të gjeni informacion për degët dhe departamentet e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, do të gjeni informacion për planet mësimore, për veprimtaritë e ndryshme që janë zhvilluar dhe do të zhvillohen në fakultet, për studentët, për bursat e studentëve, etj. Websiti i fakultetit www.fhf.edu.al, u realizua nën kujdesin e veçantë të Dekanit të Fakultetit Prof. Dr. Shezai RROKAJ

15 Nëntor 2013 - Konferencë Shkencore dhe Ndërkombëtare

Departamenti i Gjeografisë i Universitetit të Tiranës organizon Konferencën Shkencore Ndërkombëtare me temë "Gjeografia dhe territori".
Referimet do të fokusohen në këto çështje: përdorimi i territorit (vendbanime, infrastrukturë, veprimtari ekonomike, zona të mbrojtura etj.); adminstrimi, rregullimi dhe planifikimit i territorit; përdorimi abuziv i territorit dhe infromaliteti; degradimi dhe dezertifikimi i territorit; organizimi administrativo-territorial; territori dhe komuniteti; territori dhe identiteti; territori dhe trashëgimia; gjeografi, gjeografia dhe problemet territoriale. Personat e interesuar duhet të paraqesin një abstrakt me 250-300 fjalë, ku të parashtrojnë tezat kryesore të referimit. Për më shumë klikoni këtu...

Informacion online nëpërmjet portalit universitar

Studentët – Ky modul ofron për secilin prej tyre mundësinë e informimit në çdo kohë për rezultatet e arritura gjatë studimeve të tyre akademike duke përdorur programin e Menaxhimit të Studentit. Ky program shërben për informimin e studentit në kohë reale për rezultatet e provimeve; regjistrimin e studentit për provimet e prapambetura; regjistrimin e studentit në provim; financën (detyrimet financiare të studentit); oraret dhe preferenca të ndryshme.

◦Administratë/Sekretari – Sistemi i menaxhimit të sekretarisë ofron mundësinë e kryerjes së veprimeve në formë elektronike duke rritur produktivitetin. Sekretaritë mësimore të çdo fakulteti mund të kryejnë veprimet e tyre administrative nëpërmjet programit të menaxhimit të sekretarisë në kohë reale. ◦Burimet njerëzore – Moduli i burimeve njerëzore mundëson menaxhimin e informacionit në lidhje me stafin akademik dhe administratën. Në këtë modul përfshihen: Të dhënat për rekrutimet; Administrimi i stafit, lejeve, pagave, titujve, gradave, bonuseve dhe shpërblimeve. ◦Financa – Ky modul kontrollon të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e mundshme që kryhen nga zyra e finances, sistemi i pagave dhe arketimet e tarifave. Kjo do të përmirësojë menaxhimin financiar dhe do të rrisë transparencën.

◦Pedagogu/Kurrikula – Në sistemin e menaxhimit të informacionit te Universitetit të Tiranës hidhen të dhëna për programin e lëndëve dhe stafin pedagogjik të fakuletit sipas rubrikave përkatëse në të cilat cilësohet: Fakulteti, programi studimor, cikli akademik, kursi, viti akademik dhe më pas të dhënat për pedagogun si: emrin e pedagogut të lëndës, gradën shkencore, lëndën dhe statusin e pedagogut.

23 Prill 2013 - Dita Ndërkombëtare e Librit dhe e të Drejtës së Autorit

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë organizon ditën e martë, më datë 23 Prill 2013, Ditën Ndërkombëtare të Librit dhe të Drejtës së Autorit. Në këtë aktivitet do të bëhen prezantime të mjaft veprave letrare shqiptare, librave të përkthyer në shqip, studimeve albanologjike etj. Gjithashtu do të organizohet dhe një shfaqje teatrore e KLUBIT TË DRAMËS. Për programin e plotë klikoni këtu...

100 Vjetori i Pavaresise

23 NËNTOR 2012 - Dokumente britanike për Shqiperinë - JAVA E JA-

Me rastin e 100 - Vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë në datën 23 nëntor 2012, ora 18.00, në ambientet e Hotel Tirana International, salla Balsha, organizon ceremoninë e promovimit të dy vëllimeve me dokumente me temë "Dokumente britanike për Shqipërinë dhe Shqiptarët për periudhën Tetor 1913 - Dhjetor 1914". Ftoheni të merrni pjesë.

 

12 - 25 NËNTOR 2012 - JAVA E JAVA - - JAVA E ALBANOLOGJISË

Me rastin e 100 - Vjetorit të Shpalljes se Pavarësisë, Fakulteti i Historlsë dhe i Filologjisë, organizon: JAVËN E ALBANOLOGJISË. Më shumë programi...

Aty ku njohuria është liri

Video prezantuese e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë